THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM

THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM

Công ty thép Hoàng Thiên chuyên cung cấp các loại hộp chữ nhật mạ kẽm của các đơn vị sản xuất trong nước.
THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM

THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM

Công ty thép Hoàng Thiên chuyên cung cấp các loại hộp vuông mạ kẽm của các đơn vị sản xuất trong nước.
Thép Hộp Vuông S235, S275, S355

Thép Hộp Vuông S235, S275, S355

Thép Hộp Vuông S235, S275, S355

Thép hộp chữ nhật, Thép hộp vuông S235, S275, S355

Xuất xứ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam...
Thép Hộp Vuông STKR490, STKR400

Thép Hộp Vuông STKR490, STKR400

Công ty Thép Hoàng Thiên chuyên cung cấp thép hộp chữ nhật, thép hộp vuông STKR490, STKR400, A36, A572 Gr.50 - Gr.70, A500 Gr.B - Gr.C, S235JR, S275JR, S355JOH, S355J2H, Q345B, Q345D, SS400, SS490...
Thép Hộp Tiêu Chuẩn ASTM A36

Thép Hộp Tiêu Chuẩn ASTM A36

Công Ty Thép Hoàng Thiên chuyên cung cấp thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật theo tiêu chuẩn ASTM A36/ A572 Gr.50 - Gr.70, A500 Gr.B - Gr.C, STKR400, STKR490, S235JR, S275JR, S355JOH, S355J2H, Q345B, Q345D, SS400, SS490...
Thép Hộp Vuông 250x250

Thép Hộp Vuông 250x250

Thép hộp vuông 250x250
Độ dầy:1li - 12li
Tiêu Chuẩn:ASTM, JIS, EN.
Mác thép:A36 / A572 / CT3 / S355JR / S355JO / S355J2H / STKR400 / Q345B / Q345D / Q235….
Xuất xứ:Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Việt Nam....
Thép Hộp Vuông 200x200

Thép Hộp Vuông 200x200

Công ty Thép Hoàng Thiên chuyên cung cấp thép hộp vuông 200 x 200 có độ dầy từ 3li đến 12li .
Được nhập khẩu từ các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, EU, Trung Quốc, Việt Nam…
Theo tiêu chuẩn và mác thép: ASTM A36 / A572 / AH36 / DH36 / EH36 , JIS G3010 S235JR / S235JO / S275JR / S355J2H / S355JO / S355JR / SS400 , Q235B . Q345A/B/D….
Thép Hộp Vuông 150x150

Thép Hộp Vuông 150x150

Công ty Thép Hoàng Thiên chuyên cung cấp thép hộp vuông 150x150 như: Thép hộp vuông 150x150 x 3, Thép hộp vuông 150x150 x 5, Thép hộp vuông 150x150 x 6, Thép hộp vuông 150x150 x 8, Thép hộp vuông 150x150 x 10, Thép hộp vuông 150x150 x 12
Thép Hộp Vuông 125x125

Thép Hộp Vuông 125x125

Công ty Thép Hoàng Thiên chuyên cung cấp thép hộp vuông 125x125 có độ dầy từ 3li đến 12li .
Được nhập khẩu từ các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, EU, Trung Quốc, Việt Nam…
Theo tiêu chuẩn và mác thép: ASTM A36 / A572 / AH36 / DH36 / EH36 , JIS G3010 S235JR / S235JO / S275JR / S355J2H / S355JO / S355JR / SS400 , Q235B . Q345A/B/D….
Thép Hộp Vuông 120x120

Thép Hộp Vuông 120x120

Công ty Thép Hoàng Thiên chuyên cung cấp thép hộp vuông 120x120 có độ dầy từ 3li đến 12li .
Được nhập khẩu từ các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, EU, Trung Quốc, Việt Nam…
Theo tiêu chuẩn và mác thép: ASTM A36 / A572 / AH36 / DH36 / EH36 , JIS G3010 S235JR / S235JO / S275JR / S355J2H / S355JO / S355JR / SS400 , Q235B . Q345A/B/D….
Thép Hộp Vuông 100x100

Thép Hộp Vuông 100x100

Công ty Thép Hoàng Thiên chuyên cung cấp thép hộp vuông 100x100 có độ dầy từ 3li đến 12li .
Được nhập khẩu từ các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, EU, Trung Quốc, Việt Nam…
Theo tiêu chuẩn và mác thép: ASTM A36 / A572 / AH36 / DH36 / EH36 , JIS G3010 S235JR / S235JO / S275JR / S355J2H / S355JO / S355JR / SS400 , Q235B . Q345A/B/D….
Thép Hộp Vuông 90x90

Thép Hộp Vuông 90x90

Công ty Thép Hoàng Thiên chuyên cung cấp thép hộp vuông 90x90 có độ dầy từ 3li đến 10li .
Được nhập khẩu từ các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, EU, Trung Quốc, Việt Nam…
Theo tiêu chuẩn và mác thép: ASTM A36 / A572 / AH36 / DH36 / EH36 , JIS G3010 S235JR / S235JO / S275JR / S355J2H / S355JO / S355JR / SS400 , Q235B . Q345A/B/D….
Thép Hộp Vuông 75x75

Thép Hộp Vuông 75x75

Công ty ThépHoàng Thiên chuyên cung cấp thép hộp vuông 75x75 có độ dầy từ 2,5li đến 6li .
Được nhập khẩu từ các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, EU, Trung Quốc, Việt Nam…
Theo tiêu chuẩn và mác thép: ASTM A36 / A572 / AH36 / DH36 / EH36 , JIS G3010 S235JR / S235JO / S275JR / S355J2H / S355JO / S355JR / SS400 , Q235B . Q345A/B/D….
Thép Hộp Vuông 65x65

Thép Hộp Vuông 65x65

Công ty Thép Hoàng Thiên chuyên cung cấp thép hộp vuông 65x65 có độ dầy từ 2li đến 6li .

Được nhập khẩu từ các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, EU, Trung Quốc, Việt Nam…

Theo tiêu chuẩn và mác thép: ASTM A36 / A572 / AH36 / DH36 / EH36 , JIS G3010 S235JR / S235JO / S275JR / S355J2H / S355JO / S355JR / SS400 , Q235B . Q345A/B/D….
Thép Hộp Vuông 60x60

Thép Hộp Vuông 60x60

Chuyên nhập khẩu thép hộp quy cách và độ dầy như:thép hộp vuông 60x60 x 3,thép hộp vuông 60x60 x 4.5, thép hộp vuông 60x60 x 5, thép hộp vuông 40x40x3,thép hộp vuông 40x40x5, thép hộp vuông 40x40x4.5, thép hộp vuông 50x50x5, thép hộp vuông 50x50x6, thép hộp vuông 180x180x5, thép hộp vuông 180x180x6 , thép hộp vuông 180x180x8, , thép hộp vuông 180x180x10, thép hộp vuông 160x160x5, thép hộp vuông 160x160x6, thép hộp vuông 160x160x8, thép hộp vuông 160x160x12, thép hộp vuông 100x100x12, thép hộp vuông 100x100x4.5, thép hộp vuông 100x100x4, thép hộp vuông 100x100x3, thép hộp vuông 200x200x4.5, thép hộp vuông 200x200x4, thép hộp vuông 200x200x6, thép hộp vuông 200x200x8, thép hộp vuông 200x200x10, thép hộp vuông 200x200x12 ,thép hộp vuông 100x100x8, thép hộp vuông 100x100x10, thép hộp vuông 100x100x6, thép hộp vuông 140x140x6, thép hộp vuông 140x140x8, thép hộp vuông 120x120x5, thép hộp vuông 125x125x6, thép hộp vuông 125x125x10...
Thép Hộp Vuông 40x40

Thép Hộp Vuông 40x40

Chuyên nhập khẩu thép hộp quy cách và độ dầy như: thép hộp vuông 40x40x3,thép hộp vuông 40x40x5, thép hộp vuông 40x40x4.5, thép hộp vuông 50x50x5, thép hộp vuông 50x50x6, thép hộp vuông 180x180x5, thép hộp vuông 180x180x6 , thép hộp vuông 180x180x8, , thép hộp vuông 180x180x10, thép hộp vuông 160x160x5, thép hộp vuông 160x160x6, thép hộp vuông 160x160x8, thép hộp vuông 160x160x12, thép hộp vuông 100x100x12, thép hộp vuông 100x100x4.5, thép hộp vuông 100x100x4, thép hộp vuông 100x100x3, thép hộp vuông 200x200x4.5, thép hộp vuông 200x200x4, thép hộp vuông 200x200x6, thép hộp vuông 200x200x8, thép hộp vuông 200x200x10, thép hộp vuông 200x200x12 ,thép hộp vuông 100x100x8, thép hộp vuông 100x100x10, thép hộp vuông 100x100x6, thép hộp vuông 140x140x6, thép hộp vuông 140x140x8, thép hộp vuông 120x120x5, thép hộp vuông 125x125x6, thép hộp vuông 125x125x10...
Thép Hộp Vuông 50x50

Thép Hộp Vuông 50x50

Công ty Thép Hoàng Thiên chuyên cung cấp thép hộp vuông 50x50 có độ dầy từ 1.5li đến 6li .

Được nhập khẩu từ các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, EU, Trung Quốc, Việt Nam…

Theo tiêu chuẩn và mác thép: ASTM A36 / A572 / AH36 / DH36 / EH36 , JIS G3010 S235JR / S235JO / S275JR / S355J2H / S355JO / S355JR / SS400 , Q235B . Q345A/B/D….
Thép Hộp Vuông 80x80

Thép Hộp Vuông 80x80

Công ty Thép Hoàng Thiên chuyên cung cấp thép hộp vuông 80x80 có độ dày từ 3li đến 12li.

Được nhập khẩu từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, EU, Trung Quốc, Việt Nam… Theo tiêu chuẩn và mác thép như: ASTM A36 / A572 / AH36 / DH36 / EH36 , JIS G3010 S235JR / S235JO / S275JR / S355J2H / S355JO / S355JR / SS400 , Q235B . Q345A/B/D….
Thép Hộp Vuông 180x180x10

Thép Hộp Vuông 180x180x10

Công ty Thép Hoàng Thiên chuyên cung cấp thép hộp vuông quy cách lớn :thép hộp vuông 180x180x10 theo tiêu chuẩn strk 400, ct3, s355j2h , s355jo , s355jr , q235b , q345b …

Xuất xứ : Nga , Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam.
Thép Hộp Vuông 180x180x12

Thép Hộp Vuông 180x180x12

Công ty Thép Hoàng Thiên chuyên cung cấp thép hộp vuông quy cách lớn:thép hộp vuông 180x180x10 theo tiêu chuẩn strk 400, ct3, s355j2h, s355jo , s355jr , q235b , q345b …
Xuất xứ : Nga , Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam.
THÉP HỘP VUÔNG 50X50X6

THÉP HỘP VUÔNG 50X50X6

Công ty thép Hoàng Thiên chuyên nhập khẩu và cung cấp các loại thép hộp trên toàn quốc.Sản phẩm mẫu mã đa dạng, từ hàng trong nước đến hàng nhập khẩu.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây